Ever-Est services

Překlady a tlumočení

Mgr. Pavla Gruzová D´Orsogna již dlouhou dobu působí v Itálii a díky svým dlouhodobým překladatelských zkušenostem nabízí jazykové služby, které se vyznačují vysokou kvalitou, efektivitou a rychlým provedením. Překládá nejenom z italštiny, angličtiny a slovenštiny do češtiny, ale také z češtiny, slovenštiny a angličtiny do italštiny, která je pro ni druhým mateřským jazykem.

Zaměření: překládání technických materiálů (manuály, technická dokumentace, technické normy, certifikace atd.).

Kromě překládání a tlumočení řídí menší jazykovou agenturu Ever-Est services se sídlem v Itálii.

Výhody nabízených služeb

  • perfektní znalost jazyka získaná kombinací odborného studia a dlouholetého působení v zemi, kde je cizí jazyk mateřštinou. Díky této znalosti nabízí nadstandardní služby s přidanou hodnotou
  • dlouholetá zkušenost v oboru překládání, především technických textů
  • profesionální lingvistické znalosti, ale také odborné znalosti týkající se specifické povahy každého překladu. Neustálá spolupráce s odborníky jednotlivých odvětví pro zajištění bezchybného provedení i těch nespecifičtějších zakázek
  • korektura překladů rodilým mluvčím
  • zajímavé ceny
  • práce se softwarem TRADOS
Copyright © 2017
www.ever-est.it | www.traduzionicecoslovacco.it